Gotlands Djurfristad 25kr

25 SEK

Gotlands Djurfristad är en fristad för alla djur. Särskilt fokus ligger på de djur som lever i samhällets djurfabriker, utan rätt till sina egna liv eller sin frihet. 

De flesta av djuren som nu lever på djurfristaden skulle inte levt de inte fått komma dit. Flera skulle dött på ett slakteri andra har övergivits och andra skulle avlivats. 

Tack vare volontärer, faddrar, sponsorer och gåvor kan djurfristaden fungera som en fristad där andra värderingar får gälla, att djur har rätt att leva bara för sin egen skull och att de ska respekteras som de kännande och unika individer de är.

Läs mer på deras hemsida www.gotlandsdjurfristad.se/stodoss